มีตำแหน่งด้านสุขภาพจิต จิตเวชาศาสตร์บ้างไหมคะ

by สสิพรรธน์ @5-7-59 17.56 ( IP : 110...34 ) | Tags : กระทู้

จบปริญญาโทสุขภาพจิต ภาคจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ อยากทราบว่า มีตำแหน่งทางด้านนี้เปิดรับเข้าทำงานบ้างไหมคะ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ