งานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

72 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

เส้นทางชีวิตของผู้เสพยาไอซ์ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

โดย kadocom on 21-2-63 16.00

เส้นทางชีวิตของผู้เสพยาไอซ์ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

สุขภาพจิตของผู้ป่วยยาเสพติดตามเส้นทางการเลิกยา

โดย kadocom on 14-2-63 16.03

สุขภาพจิตของผู้ป่วยยาเสพติดตามเส้นทางการเลิกยา

72 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png