งานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

64 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

เส้นทางชีวิตของผู้เสพยาไอซ์ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

โดย kadocom on 21-2-63 16.00

เส้นทางชีวิตของผู้เสพยาไอซ์ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

สุขภาพจิตของผู้ป่วยยาเสพติดตามเส้นทางการเลิกยา

โดย kadocom on 14-2-63 16.03

สุขภาพจิตของผู้ป่วยยาเสพติดตามเส้นทางการเลิกยา

64 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระบบลงทะเบียน Online

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ


บริการผู้ป่วยนอก Online

www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk