โครงสร้างองค์กร

photo  , 960x512 pixel , 213,217 bytes.

คลิกดูภาพใหญ่

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ