คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

@2-11-61 14.33

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

ตารางวงเงิน จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

@2-11-61 14.32

ตารางวงเงิน  จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

@2-11-61 14.31

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561

@2-11-61 10.59

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561

รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561

@2-11-61 10.59

รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561

รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561

@2-11-61 10.53

รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาลวิชาชีพ

@31-10-61 16.09

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเทคนิกการแพทย์

@31-10-61 16.08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเทคนิกการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

@26-10-61 15.36

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

ตารางวงเงิน โครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก

@26-10-61 10.34

ตารางวงเงิน  โครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอกช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk