• วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

คู่มือการให้บริการ (ฉบับปรับปรุง)

@18-9-62 16.05

คู่มือการให้บริการ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการให้บริการ การขอข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วย

@18-9-62 16.04

คู่มือการให้บริการ การขอข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วย


ระบบลงทะเบียน Online

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk