คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • สกู๊ปถอนพิษยาเสพติด

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

งบทดลอง พค.61

@2-7-61 13.22

 

ตารางวงเงิน โครงการจ้างปรับภูมทัศน์ก่อสร้างถนนและลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยชายฯ

@2-7-61 11.24

ตารางวงเงิน โครงการจ้างปรับภูมทัศน์ก่อสร้างถนนและลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยชายฯ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับภูมทัศน์ก่อสร้างถนนและลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยชายฯ

@2-7-61 10.59

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับภูมทัศน์ก่อสร้างถนนและลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยชายฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้ารงโครงการ ซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ต.ค.61- 30 กย.62

@29-6-61 11.27

แผนการจัดซื้อจัดจ้ารงโครงการ ซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ต.ค.61- 30 กย.62

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล

@28-6-61 13.47

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

@28-6-61 13.44

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ครั้งที่ 2

@28-6-61 08.30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

@14-6-61 16.31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk