คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ปีงบประมาณ 2562

@4-9-61 21.39

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ปีงบประมาณ 2562

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตค 61 - 31 มีค 62)

@4-9-61 21.37

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตค 61 - 31 มีค 62)

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ปีงบประมาณ 2562

@4-9-61 21.35

ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 25ุ62 (1 ตค 61 - 31 มีค 62)

@4-9-61 21.30

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 25ุ62 (1 ตค 61 - 31 มีค 62)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดรอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 25ุ62

@4-9-61 21.28

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดรอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 25ุ62

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 25ุ62

@4-9-61 21.27

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 25ุ62ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk