379 items(1/38) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประกาศ นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital และจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

โดย kadocom on 4-7-62 15.59

ประกาศ นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital และจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

คู่มือการใช้งาน Hosoffice

โดย kadocom on 11-3-62 09.21

คู่มือการใช้งาน Hosoffice

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMS

โดย kadocom on 28-2-62 13.35

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMS

379 items(1/38) 2 3 4 5 Next » Last »|
ระบบลงทะเบียน Online

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk