ค่าใช้จ่ายในการรักษาในการรักษา

by cgduke1 @22-7-65 10.12 ( IP : 1...18 )
photo  , 960x1358 pixel , 914,086 bytes.
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล