ข่าวสาร

562 items(1/57) 2 3 4 5 Next » Last »|

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

โดย kadocom on 11-4-62 10.54

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

โดย cgduke1 on 10-4-62 14.12

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันประเพณีสงกรานต์ พร้อมด้วยจับรางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้โชคดี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักอาชีวบำบัด

โดย kadocom on 29-3-62 16.58

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักอาชีวบำบัด

562 items(1/57) 2 3 4 5 Next » Last »|

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk