ข่าวสาร

893 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

โดย ศศิมา แวมิง on 28-9-65 13.42
DSC_0038.jpg

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดย นายแพทย์ธวั

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาดูแลสวน)

โดย kadocom on 27-9-65 11.52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาดูแลสวน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาทำความสะอาด)

โดย kadocom on 27-9-65 11.51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาทำความสะอาด)

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปั

โดย ศศิมา แวมิง on 24-9-65 17.03
LINE_ALBUM_วันมหิดล_๒๒๐๙๒๔_4.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเยาวลักษณ์ จันทรปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเ

โครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

โดย ศศิมา แวมิง on 22-9-65 13.44
287054741_1493027571156683_8682506415267362916_n.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของวัด/มัสยิด เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้บุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของวัด/มัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางกา

งานมหกรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

โดย ศศิมา แวมิง on 19-9-65 11.24
DSC_0201.JPG

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ ในงานมหก

รองอธิบดีกรมการแพทย์มอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

โดย ศศิมา แวมิง on 19-9-65 09.28
DSC_0504.JPG

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

รองอธิบดีกรมการแพทย์มอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

โดย ศศิมา แวมิง on 18-9-65 23.53
DSC_0677.JPG

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และนิเทศแบบบูรณาการหน่วยในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์

โดย ศศิมา แวมิง on 18-9-65 23.24
DSC_0422.JPG

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้การต้อนรับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาและนิเทศแบบบูรณาการหน่วยในสังกัดกรมการแพทย์ โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมระบบการจัดการของหอผู้ป่วยใน พร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาบำบัดยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

893 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ