จะเข้าบำบัดเลิกกระท่อมแบบผู้ป่วยนอกครับ

by kitsada @22-3-59 23.45 ( IP : 113...125 ) | Tags : กระทู้

พอดีอยากเข้าบำบัด และรับยา แบบผู้ป่วยนอก เลิกน้ำกระท่อมครับ เพราะตอนนี้มีหน้าที่ต้องไปเรียนทุกวันครับ สามารถเข้ารับยาและทำการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกได้ไหมครับ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png