โทรไปติดต่อที่ รพ. ไม่ได้เลยครับ

by ็help me @8-12-58 20.20 ( IP : 116...254 ) | Tags : กระทู้

สวัสดีครับ ต้องการพาญาติไปรักษาแบบผู้ป่วยใน แต่โทรไปติดต่อที่ รพ. ไม่ได้เลยครับ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png