สรพ.ตรวจเยี่ยมสำรวจประเมินพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 2

by kadocom @25-3-54 09.12 ( IP : 203...38 ) | Tags : กิจกรรม
 • photo , 640x480 pixel , 37,469 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 32,766 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,261 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,835 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,169 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,947 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,367 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,487 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 47,313 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 35,414 bytes.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

[p]

ตรวจเยี่ยมสำรวจประเมินพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 2

[/p] [p]

โดย อาจารย์ละเอียด รอดจันทร์และอาจารย์วิภา  วณิชกิจ

[/p] [p]

วันที่ 24 มีนาคม 2554 [/p]

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ