ภาพกิจกรรม 5 ส. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในหน่วยงาน และทำกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงานตัวเอง

by cgduke1 @1-8-61 10.26 ( IP : 1...18 ) | Tags : กิจกรรม , ข่าวหน้าหนึ่ง
 • photo , 960x1279 pixel , 223,375 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,001 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,213 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 196,302 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,285 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,834 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 157,423 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 263,403 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 232,707 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 261,735 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 232,707 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 160,516 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 137,274 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,255 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 270,141 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 187,507 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 223,375 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,788 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,019 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 107,278 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ