วิทยากร ในการอบรม Matrix Programe ให้กับ สสจ. ระนอง

by kadocom @16-3-53 10.18 ( IP : 202...18 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 406x305 pixel , 177,260 bytes.

วิทยาการจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ได้รับเชิญจาก  สสจ.ระนอง  ในการอบบรม Matrix Programe ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย , โรงพยาบาลในเขตจังหวัดระนอง  จำนวน 40 คน  ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2553

คำอธิบายภาพ : dsc01272


คำอธิบายภาพ : dsc01275


คำอธิบายภาพ : dsc01281

คำอธิบายภาพ : dsc01291

คำอธิบายภาพ : dsc01294

คำอธิบายภาพ : dsc01309

คำอธิบายภาพ : dsc01318

คำอธิบายภาพ : dsc01320

คำอธิบายภาพ : dsc01322

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ