นายแพทย์ธวัช ลาพินี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

by cgduke1 @10-4-62 14.12 ( IP : 1...18 ) | Tags : กิจกรรม
 • photo , 960x640 pixel , 76,766 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 102,878 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 115,990 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 113,524 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 99,422 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 123,073 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 114,508 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 132,241 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 120,807 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 114,146 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 120,709 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 129,918 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 104,845 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันประเพณีสงกรานต์ พร้อมด้วยจับรางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้โชคดี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ