กราฟผลการดำเนินปีงบประมาณ 2551-2553

photo  , 314x285 pixel , 23,932 bytes.
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png