สถิติผู้ป่วย 14 จังหวัดภาคใต้ ย้อนหลัง 3 ปี

photo  , 238x250 pixel , 18,604 bytes.

+) คลิกไฟล์ประกอบเอกสารด้านล่างครับ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ