สถิติผู้ป่วย 14 จังหวัดภาคใต้ ย้อนหลัง 3 ปี

+) คลิกไฟล์ประกอบเอกสารด้านล่างครับ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png