ร่วมงานแถลงข่าวการรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12

by ศศิมา แวมิง @1-11-65 15.39 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x640 pixel , 124,072 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 98,265 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,654 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,345 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 90,539 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,064 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,545 bytes.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวการรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล