ค่านิยมกรมการแพทย์

by kadocom @30-9-63 15.40 ( IP : 159...181 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 600x800 pixel , 226,139 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล