เปิดรับลงทะเบียน โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติด สำหรับแพทย์

by cgduke1 @5-5-65 11.36 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x720 pixel , 124,453 bytes.

 

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. กำหนดการ65.pdf - ดาวน์โหลด
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ