ขอประชาสัมพันธ์โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล