ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลข่าวสาร

by ปัณณวิชญ์ @21-7-63 10.42 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc01478120200721103920 - ดาวน์โหลด
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png