ที่เดี่ยวกันไหมครับ

by ZEE @17-3-58 23.27 ( IP : 223...215 ) | Tags : กระทู้

ร.พ.ธัญญารักษ์สงขลากับสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดสงขลา คือที่เดียวกันไหมครับ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png