โครงการสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV

by รู้แล้วบอกต่อ @25-8-56 22.10 ( IP : 115...14 ) | Tags : กระทู้

โครงการ “เติมพลังสร้างชีวิตใหม่”  เพื่อค้นหาผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีระยะเริ่มแรก  ที่ยังไม่ได้รับยาต้านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภุมิคุ้มกันฟรี  ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้แม้จะเป็นผู้ติดเชื้อ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นผู้เพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อ 2. ยังไม่มีสิทธิ์รับยาต้านจากรัฐบาล (CD4 สูงกว่า 350 ,  VL สูง) 3. ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดๆ สำหรับต้านเชื้อ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 1. ฟรี  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  สำหรับดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันบกพร่อง “LIV”  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา  3 เดือน 2. ฟรี  ค่าตรวจเลือดเพื่อหาค่า CD4 และ VL โดยผู้ชำนาญการ  พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร  088- 858-8088  หรือ  www.learntoliv.com
หรือ  http://www.youtube.com/results?nfpr=1&search_query=learntoliv

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ