ต้องการสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

by รัตติยาพร @22-5-56 10.59 ( IP : 202...129 ) | Tags : กระทู้

ที่นี่จะมีรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพอีกไหมคะ อยากทำงานที่นี่มากๆค่ะ

onumphuengo@hotmail.com

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ