ค่ารักษาแพงมากๆๆๆๆๆ

by ญาติผู้ป่วย ฝ @5-10-55 10.27 ( IP : 27...102 ) | Tags : กระทู้

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ