อยากติดต่อกับแฟนที่อยู่ที่นั้น

by แฟนของผู้เข้ารับการบ @22-9-55 23.08 ( IP : 223...51 ) | Tags : กระทู้

ถ้าไม่สะดวกไปเยี่ยมแล้วมีทางไหนบ้างที่จะติดต่อกับผู้ป่วยได้สะดวกค่ะ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ