ต้องการพาเยาวชนเข้าเยี่ยมและรับความรู้

by พัฒนาชุมชน @19-12-54 13.23 ( IP : 110...180 ) | Tags : กระทู้

คือผมเป็นนักพัฒนาชุมชน อบตลุโบะสาวอ อ.บาเจาะจังหวัดนราธิวาส จะจัดทำโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ยาเสพติด และส่วนหนึงของกิจกรรมจะ ให้ผุ้เข้ารับการอบรมเข้าเยี่ยมและรับความรู้จากหน่วยงานของท่าน จึงอยากทราบว่าทางหน่วยงานมีนโยบายในการให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมและให้ความรู้เรื่องยาเสพติดหรือไม่ และหากมีความยินดี ก้อยากทราบวันเวลาที่ท่านสะดวกครับ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ              Ach_833@hotmail.co.th  หรือตอบผ่านทางเว็บบอร์ดก็ได้ครับ ด่วนได้ยิ่งดีครับเนื่องจากจะเริ่มโครงการประมาณเดือนมกราคม

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ