วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้บำบัด

by คนแดนใต้ @10-8-54 13.23 ( IP : 182...41 ) | Tags : กระทู้

อยากทราบวิธีจะโอนเงินค่าห้อง หรือค่าอาหารของผู้บำบัดทำอย่างไรค่ะ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png