รายละเอียดการบำบัด

by มีหวัง @9-8-53 11.25 ( IP : 118...223 ) | Tags : กระทู้

อยากทราบว่า ในการเข้ารับการบำบัดตลอดหลักสูตร ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ