การเข้าศึกษาดูงาน

by ฝน @11-6-53 14.37 ( IP : 118...121 ) | Tags : กระทู้

เรียน ผู้บริหารศูนย์ฯ       อบต.สามารถนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานของท่านได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ