อบรม matrix program

by jj @5-11-52 16.56 ( IP : 119...44 ) | Tags : กระทู้

ปีงบ 2553 ไม่มีอบรม Matrix program หรือคะ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ