งดเยี่ยมทุกกรณี

by cgduke1 @6-10-63 11.11 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 1225x375 pixel , 140,745 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ