ประกาศยกเลิก รายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

by kadocom @2-9-65 08.01 ( IP : 134...215 ) | Tags : ข่าวประกวดราคา

ประกาศยกเลิก รายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล