ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน

by kadocom @16-8-65 15.26 ( IP : 134...47 ) | Tags : ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล