โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคคลากรของสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชนนี

by cgduke1 @10-11-58 11.43 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 600x400 pixel , 194,462 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 194,746 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 219,522 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 231,183 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 229,980 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 206,123 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 245,612 bytes.
 • photo , 600x400 pixel , 171,256 bytes.

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมฝึกอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคคลากรของสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชนนี  ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ