โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

by วรรณา ซอและ @15-2-67 16.50 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 95,700 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและสร้างทักษะเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้สามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และช่วยในการดับเพลิงการอพยพหนีไฟการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ในด้านการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล โดยมี นายสุริยา สวัสดี ผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวน 90คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประชุม 1 ชั้น ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล