โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวพิษภัยของยาเสพติดและการรักษาผู้ติดยาเสพติด

by วรรณา ซอและ @6-2-67 16.34 ( IP : 184...65 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 91,759 bytes.

แพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้สัมภาษณ์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวไทย บจม.อสมท. ในประเด็น สถิติความรุนแรงละจำนวนผู้เข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ ในประเด็น ความน่ากลัวของยาเสพติด วิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติด  ในการถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวพิษภัยของยาเสพติดและการรักษาผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา คลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล