โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดอบรมโครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด

by วรรณา ซอและ @5-2-67 17.28 ( IP : 184...65 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 86,258 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อบรมโครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ความรู้ และทักษะในการจัดการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสม ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาคลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล