โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

by วรรณา ซอและ @1-2-67 17.17 ( IP : 184...42 ) | Tags : ประชุม-อบรม
  • photo  , 960x537 pixel , 81,918 bytes.
  • photo  , 960x537 pixel , 97,531 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล