รพธ.สข.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

by วรรณา ซอและ @6-12-66 08.03 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x658 pixel , 110,476 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,985 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,589 bytes.
 • photo , 960x658 pixel , 110,476 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 85,615 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,280 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,765 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,070 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,839 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,640 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,442 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 93,422 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,207 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และนางยุพิน เรืองศิลป์ โภชนากรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล บริเวณเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลา พร้อมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล