โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม "จิตอาสา" วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

by วรรณา ซอและ @4-12-66 14.28 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 87,001 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 110,731 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 110,448 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 136,793 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,957 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,047 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,495 bytes.
 • photo , 960x615 pixel , 97,254 bytes.
 • photo , 960x653 pixel , 64,688 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 112,598 bytes.
 • photo , 960x652 pixel , 64,334 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,092 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,459 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,297 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 94,145 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,201 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 88,680 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,001 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม "จิตอาสา" ทำความสะอาดมัสยิดบาบูรเร๊าะมานบ้านบ่ออิฐ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ มัสยิดบาบูรเร๊าะมานบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล