รพธ.สงขลา ร่วมกับ รพธ.ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "มินิธัญญารักษ์" ภาคปฏิบัติ

by วรรณา ซอและ @29-11-66 15.07 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x537 pixel , 96,191 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,193 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,962 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,466 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,405 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,056 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,046 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,316 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,713 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 195,316 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 204,312 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,181 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,834 bytes.
 • photo , 960x1406 pixel , 128,805 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,542 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,506 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 121,890 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 187,478 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 158,311 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,307 bytes.
 • photo , 960x1434 pixel , 89,825 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,046 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,181 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,542 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,478 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,102 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,041 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 49,472 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,000 bytes.

ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สสจ.สงขลา และ สสจ.ปัตตานี ในการจัดทำกลุ่มภาคปฏิบัติ การลงข้อมูลระบบ บสต.และการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ศึกษาดูงานอาชีวบำบัด เกษตร-ช่างไม้/หัตถศิลป์-อาหาร Care@Home เตรียมนำเสนอกรณีศึกษา นำเสนอกรณีศึกษา อภิปรายและการประยุกต์ใช้ ประเมินผลหลักสูตร ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “มินิธัญญารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกิจกรรมได้ต่อยอดจากการอบรม(ภาคทฤษฎี) เมื่อวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่  สำหรับการอบรม (ภาคปฏิบัติ) ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล