โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม อบรมโครงการโยคะบำบัดรักษายาเสพติด/พิษสุราเรื้อรัง Phase 1

by วรรณา ซอและ @22-11-66 08.47 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 75,391 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 91,698 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,127 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,956 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,307 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,146 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,973 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,391 bytes.

กลุ่มภารกิจวิชาการและการแพทย์  จัดกิจกรรมอบรมโครงการโยคะบำบัดรักษายาเสพติด/พิษสุราเรื้อรัง Phase 1  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์เคอิชิน คิมุระ ประธานสมาคมโยคะบำบัด แห่งประเทศญี่ปุ่น (Prof. Keishin KIMURA President of Japan Yoga Therapy Society) และทีมงานจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภิส จันทวัฒนะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโยคะบำบัด  เพื่อให้บุคลากรสามารถนำทักษะการทำโยคะบำบัดไปปรับใช้กับผู้ป่วยยาและสารเสพติดของโรงพยาบาลฯ อีกทั้ง บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้ ณ ห้อง1 ชั้น 4  ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 ประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล