รพ.ธัญญารักษ์สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรผู้วิพากษ์ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต

by วรรณา ซอและ @17-11-66 09.06 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 94,426 bytes.
 • photo , 960x633 pixel , 73,053 bytes.
 • photo , 960x650 pixel , 100,037 bytes.
 • photo , 960x654 pixel , 102,197 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 57,281 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,695 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,439 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,919 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 89,614 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,618 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,529 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,403 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,780 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,261 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,684 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 86,187 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,922 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,241 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,726 bytes.
 • photo , 960x631 pixel , 73,364 bytes.
 • photo , 960x588 pixel , 88,184 bytes.

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรผู้วิพากษ์ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต : ประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัติ (The future trends in drug treatment : The Narcotics Code to practice)

ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล วิทยากรผู้วิพากษ์ ร่วมกับ พญ.ภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ (สบยช.) และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง Sapphire 205 นำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติดในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด (รูปแบบวิจัย) ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแหง่ชาติ ครั้งที่ 23 ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต : ประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัติ (The future trends in drug treatment : The Narcotics Code to practice)ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566  โดยมี นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพร้อมปาฐกถา ในหัวข้อ “ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต : ประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัติ” และ นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล