โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

by วรรณา ซอและ @14-11-66 11.17 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x540 pixel , 67,190 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,977 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,710 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 96,394 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,711 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,877 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,901 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,824 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,595 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,190 bytes.

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นำโดย นางสาววรัญญา ไชยสาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวจรรจิรา งามขำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล