โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแผนการดำเนินการ กำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด

by วรรณา ซอและ @20-9-66 15.58 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x634 pixel , 79,316 bytes.
 • photo , 960x634 pixel , 79,316 bytes.
 • photo , 960x763 pixel , 77,219 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,942 bytes.
 • photo , 960x624 pixel , 49,784 bytes.
 • photo , 960x911 pixel , 80,066 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,719 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 55,547 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,460 bytes.
 • photo , 960x1049 pixel , 107,778 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,095 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,736 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 42,705 bytes.
 • photo , 960x623 pixel , 59,720 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,421 bytes.
 • photo , 960x1126 pixel , 76,597 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,961 bytes.
 • photo , 960x616 pixel , 62,280 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,995 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,426 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,212 bytes.
 • photo , 960x634 pixel , 79,316 bytes.
 • photo , 960x763 pixel , 77,219 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,942 bytes.
 • photo , 960x624 pixel , 49,784 bytes.
 • photo , 960x911 pixel , 80,066 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,719 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 55,547 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,460 bytes.
 • photo , 960x1049 pixel , 107,778 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,095 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,736 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 42,705 bytes.
 • photo , 960x623 pixel , 59,720 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,421 bytes.
 • photo , 960x1126 pixel , 76,597 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,961 bytes.
 • photo , 960x616 pixel , 62,280 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,995 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,426 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,212 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหารือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนแผนการแผนการดำเนินการกำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด รวมถึงการพัฒนามาตราฐานในการให้บริการลดยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรฆศิลป์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล