รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโซล่าล์รูฟ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

by วรรณา ซอและ @19-9-66 13.54 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 75,331 bytes.
 • photo , 960x643 pixel , 94,390 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 94,014 bytes.
 • photo , 960x630 pixel , 97,497 bytes.
 • photo , 960x659 pixel , 66,097 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,142 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,201 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,337 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 55,507 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 53,571 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,913 bytes.
 • photo , 960x652 pixel , 58,942 bytes.
 • photo , 960x664 pixel , 50,715 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 47,771 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,389 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,376 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,500 bytes.
 • photo , 960x632 pixel , 63,262 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 50,739 bytes.
 • photo , 960x635 pixel , 55,332 bytes.
 • photo , 960x644 pixel , 53,312 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการ แพทย์หญิงปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ และคณะ ต้อนรับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และชมโซล่าล์รูฟ วันที่ 19 กันยายน 2566 ตึกอำนวยการ 1ชั้น 5 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล