โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่ง

by วรรณา ซอและ @15-9-66 13.51 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
  • photo  , 960x540 pixel , 93,604 bytes.
  • photo  , 960x541 pixel , 66,328 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 68,751 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 45,875 bytes.

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล