ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

by kadocom @28-6-66 08.45 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล