ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

by kadocom @18-4-66 15.53 ( IP : 1...157 ) | Tags : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. ประกาศกรมการแพทย์_0001.pdf - Download

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล