กิจกรรมในโครงการCBTx Clinic สุขภาพใจในชุมชนตำบลนาทับอำเภอจะนะ 21 ตุลาคม 65

  • photo  , 960x720 pixel , 106,056 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 117,340 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล